Pågående arbete

Just nu pågår arbete med genomgång av och förslag till hela utemiljön till bostadsrättsförening söder om Stockholm. Föreningen består av 240 lägenheter och husen är byggda i början av 1950-talet.

Det är styrelsens önskan och ambition att höja utemiljöns skönhetsvärde för att öka de boendes trivsel och önskan att vistas på gårdarna. Styrelsen vill värna den fina 50-talsmiljön och öka mysfaktorn samt skapa förutsättningar för en sammanhållen stolthet över att vara boende i området.

FLER TIPS OCH MER INSPIRATION PÅ VÅR FACEBOOKSIDA

"A BEAUTIFUL GARDEN DOESN'T HAPPEN BY ACCIDENT.

IT HAPPENDS BY DESIGN"