BONANDER GARDEN DESIGN GÖR designförslag på allt från enstaka rabatter till hela trädgårdar för både privat och offentlig miljö

Läs mer

Med personligt engagemang, omsorg om detaljer och känsla för kvalitet 

Läs mer

designförslag för BRF i södra stockholm

Läs mer

FUNKIS-

TRÄDGÅRD 

DJURSHOLM

Läs mer

'Queen of Night'

'Golden Artist'

'Purissima'

'Princess Irene'

Gödsla med benmjöl

Kaukasisk förgätmigej

FLER TIPS OCH MER INSPIRATION PÅ VÅR FACEBOOKSIDA

"A BEAUTIFUL GARDEN DOESN'T HAPPEN BY ACCIDENT.

IT HAPPENDS BY DESIGN"