BYGGLOVSANSÖKAN


Vissa anläggningsarbeten på tomtmark kräver bygglov.

Jag kan hjälpa dig med bygglovsansökan, både vad gäller tips och råd men också med de handlingar som behöver biläggas ansökan.

En bygglovsritning behöver fylla vissa krav och de vanliga designskisserna täcker inte de behoven. Därför behövs trädgårdsskissen i dessa fall kompletteras med en bygglovsritning.