Trädgårdsskiss översikt
Skalenlig ritning med växtförslag

Designförslag privat


I ett designförslag ger jag dig förslag på utformning av en rabatt eller en hel trädgårdsanläggning, såväl som en hel utemiljö . Jag utgår från dina önskemål, drömmar och behov och i samråd med dig skapar jag ett förslag på hur en lösning kan se ut.

Designförslaget kan till exempel utgå från vad trädgården ska användas till, vilka funktionella behov som finns, om det ska vara lättkött, vilka ekonomiska ramar som finns, vilken stil trädgården ska vara i och så vidare. I förslaget ingår ofta förslag på gångar och trappor, på uteplatser, altaner och pergolor, på växthus, trädgårdsland och utekök. Jag tar också hänsyn till eventuell belysning och önskemål om poolanläggningar och badtunnor. Placering av garage, gästhus, bodar och lusthus ritas också in om det finns med i dina önskemål.

1. TRÄDGÅRDSDESIGN ÖVERSIKT
Designförslaget kan göras som en översikt. Då får du:
- en skalenlig planskiss (2D) i färg som visar hela förslaget med beskrivande text.

2. TRÄDGÅRDSDESIGN DETALJ
Till ett mer omfattande designförslag får du:
- skalenlig ritning (2D)
- förslag växter inklusive bilder
- växtlistor med växternas fullständiga namn, höjd och blomningstid
- beskrivningar på material till exempel gångar och uteplatser

3. 3D RITNING
I vissa fall kan det vara önskvärt att se förslaget i 3D, som till exempel när förslaget innehåller murar, trappor eller altaner och terrasser. En 3D ritning baseras oftast på en redan gjord 2D-ritning och ska ses som ett komplement.

I alla förslag tar jag givetvis hänsyn till de omkringliggande förutsättningar som finns där trädgården eller planteringen ska anläggas. Det är också viktigt att ta hänsyn till jordmån, odlingszon och andra odlingsbetingelser.