Underlag markplanering

Designförslag företag och bostadsrättsföreningar


Jag vänder mig till styrelser i bostadsrättsföreningar, samt till ägare eller fastighetsförvaltare som önskar genomgång och förslag på förändringar och förbättringar av utemiljön.

I gestaltningsarbetet utgår jag från platsens förutsättningar och uppdragsgivarens önskemål och behov. Jag värnar både skönhets- och bruksvärdet likväl som affektionsvärdet och arbetar tätt tillsammans med uppdragsgivaren för att säkerställa kvalitet i mitt arbete.

Översiktsplaner och detaljplaner presenteras oftast som 2D skisser/gestaltningsarbeten i A3-format med beskrivande text och bilder. Växter och material presenteras med bilder och i löpande text. I förekommande fall presenteras detaljerade, planterings- och utrustningsplaner samt växtlistor.

Jag tillämpar Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009, ABK09.

Ansvarsförsäkring enligt ABK09 finns.