Nyligen lämnat förslag till brf i Bandhagen


Primärt har arbetet avsett varsam omgestaltning av den gamla 1950-talsmiljön för att skapa fler parkeringsplatser till de boende i de 538 lägenheterna.

Arbetet har också omfattat framtagande av markplaneringsplaner och dokumentation om gällande regler och rekommendationer för den här typen av omgestaltningar.