Konsultation


Vid en konsultation får du hjälp om du har konkreta frågor om dina planteringar, trädgård eller tomt. Det kan gälla en enstaka rabatt eller råd om hur du ska komma igång med ett större arbete. Du kanske önskar råd om vad som är viktigt att tänka på vid ny- eller ombyggnation?

Konsultation görs vid ett besök, där vi gemensamt går igenom de frågeställningar du har och vi avslutar konsultationen med en genomgång och muntlig sammanfattning av dina frågor och förslag på åtgärder. Konsultationen tar minimum 2 timmar.