SÅ GÅR DET TILL - KONSULTATION


Efter vår första kontakt där vi också planerar in datum för ett möte, skickar jag dig ett frågeformulär där du svarar på några grundläggande frågor om din trädgård och om vad du vill ha hjälp med.

Mötet brukar ta ca 2 - 3 timmar och sker hos dig i din trädgård. Vi går runt tillsammans och du berättar och beskriver det du vill ha rådgivning kring. Jag gör anteckningar och kanske också fotograferar.

Vi avslutar mötet med att sitta ner och sammanfatta vad vi pratat om och jag ger dig mina synpunkter och förslag på åtgärder.