Projektledning


När du beslutat att du vill verkställa designförslaget och beställa arbetsledning/projektledning av mig träffas vi och går i grova drag igenom vilka arbetsmoment som ska ledas av mig och vilka underleverantörer som behöver kontaktas.

Offerter och en grov tidplan skickas till dig inom 1 – 2 veckor.

Vi har därefter en kort uppstartsmöte tillsammans med underleverantörerna och vi kommer överens om en planerad startdag för arbetena.

Jag följer löpande upp det arbete som utförs. I förekommande fall skrivs protokoll som kan skickas till dig om du önskar. Min egen tid för jag upp på en dagrapport.

När arbeten är slutförda har du tillsammans med mig ett avslutsmöte med underleverantörerna för att kontrollera att du är nöjd med det arbete som utförts.
Underleverantörer fakturerar tid och material till dig direkt.