Jätterams (Polygonatum x hybridum)


Hur går det till att få ett designförslag och hur går det till när trädgården ska anläggas?

Vilka önskemål du själv har är givetvis utgångspunkten för hur arbetet kommer att gå till.

Klicka på länkarna till vänster för att få information om arbetsgången i de vanligaste fallen.