Sluttningstomt i Stuvsta

På en starkt sluttande tomt behövdes flera stödmurar för att bygga upp terrasser. En trappa, avdelad av sluttande vilplan leder från gatan upp till huset som ligger närmare 6 meter ovan gatans höjd. Lättskötta grusytor med buskar föreslogs på terrassernas ytor. Här valdes buskar med grafiskt och elegant uttryck med fokus på barrväxter som naturligt har ett skulpturalt utseende.

Läs mer

 

Innergård brf på Söder

Till denna innergård i närheten av de gamla träkåkarna på söder önskade föreningen förslag på nya planteringar och en helt ny del med utrymme för redskapsbod. Entrén från Stigbergsgatan har fått en ny välkomnande entré med terrasseringar och trappor.
Läs mer
__________

Privat balkong på Östermalm

Det här uppdraget avsåg att hjälpa ett äldre par att skapa en lättskött och frodig balkong med både buskar och perenner i stora självvattnande krukor.
Läs mer
__________
 

HSB brf i Bandhagen

Ett större arbete till en HSB bostadsrättsförening i södra Stockholm där arbetet primärt avsett varsam omgestaltning av den gamla 1950-talsmiljön för att skapa fler parkeringsplatser till de boende i de 538 lägenheterna. Arbetet har också omfattat framtagande av markplaneringsplaner och dokumentation om gällande regler och rekommendationer för den här typen av omgestaltningar.
Läs mer
__________

Brf i Kärrtorp

En bostadsrättsförening i södra Stockholm önskade genomgång och förslag på förbättringar/restaureringar av hela utemiljön på föreningens samtliga gårdar och gemensamhetsutrymmen. Fokus skulle ligga på att väl förvalta den fina och i många stycken ursprungliga gestaltningen från husens byggår på 1950-talet.
Läs mer
__________
 

Villaträdgård Nykvarn

Kring en nybyggd villa önskade ett äldre par en lättskött och plan trädgård med fokus på ytor för relax och umgänge. I designen valdes vackra markmaterial såsom skiffer och smågatsten i mjuka bågar. Kring pool och jacuzzi valdes däckmaterial i underhållsfri komposit. Hög thujahäck ger effektivt insynsskydd och säsongsväxter i kruka i stället för rabatter gör trädgården mycket lättskött.
Läs mer
__________
 

Villaträdgård Herrängen

Inbjudande och mycket lättskött entréträdgård till villa i Älvsjö. Natursten och betongsten tillsammans med ett fåtal utvalda växter.
Läs mer
__________

Villaträdgård Älvsjö

Ny trädgårdsdel framför nybyggt Attefallshus i Älvsjö. Rumsbildning med insynskyddande häckar och spaljéer med gångar i smågatsten och praktiska detaljer i trä.
Läs mer
__________

 

Villaträdgård i Rönninge

Vackra naturstensmurar runt upphöjda planteringar på en tomt med nybyggt modernt hus. En återhållsam och modern design som ändå ger färg och blomglädje.
Läs mer
__________

 

Villaträdgård Herrängen

Total omgestalning av baksida till ett 60-talshus i Älvsjö. Gamla gräsmattor har ersatts av stora perennplanteringar, trädäck och stenläggningar i terrasser. 
Läs mer
__________

 

Villaträdgård Näsby Park

Total omgestaltning av baksidan av en äldre trädgård där fokus lagts på mjuka former och generösa ytor för umgänge. Skiffer möter trätrall i lärk och planteringarna rymmer frodiga perenner i i milda färger.
Läs mer
__________

 

Villaträdgård Saltjö-Boo

Total omgestaltning av en entreträdgård vid ett nyfunkishus i Saltsjö-Boo. Gamla gräsmattor har ersatts med stora perennplanteringar och mjukt böjda gångar i skiffer. 
Läs mer
__________

 

Villaträdgård Ljusterö

Helt ny design till en villa med affärsrörelse på Ljusterö. Vitmålade murar i terrasser, trappor i betongsten och solälskande perenner och buskar binder ihop den svenska skärgården och en känsla av medelhav.
Läs mer
__________

 

Våra tjänster
Läs mer

Inspiration
Läs mer

Kontakt
Läs mer

Hem