Bostadsrättsförening i Kärrtorp

En bostadsrättsförening i södra Stockholm önskade genomgång och förslag på förbättringar/restaureringar av hela utemiljön på föreningens samtliga gårdar och gemensamhetsutrymmen. Fokus skulle ligga på att väl förvalta den fina och i många stycken ursprungliga gestaltningen från husens byggår på 1950-talet.