Gården har ingång från två håll med flera meters höjdskillnad. För att möta nivåskillnaderna föreslogs trappor och terrasser med låga stödmurar innanför grinden från gatan. En låg bodlänga i falurött med ett formspråk som passar till de gamla låga kulturhusen och de faluröda planken som omgärdar gårdarna, placerades mellan terrasseringarna och gräsmattan. Runt gräsmattan föreslogs planteringar med gammaldags men lättskötta perenner. Uppför den bastanta gråstensmuren passar det med murgröna, vildvin och kläterhortensia.