HSB bostadsrättsförening i Bandhagen

Ett större arbete till en HSB bostadsrättsförening i södra Stockholm där arbetet primärt avsett varsam omgestaltning av den gamla 1950-talsmiljön för att skapa fler parkeringsplatser till de boende i de 538 lägenheterna. Arbetet har också omfattat framtagande av markplaneringsplaner och dokumentation om gällande regler och rekommendationer för den här typen av omgestaltningar.