Sluttningstomt i Stuvsta

Att skapa terrasser och trappor med vilplan är lösningen när höjdskillnaden är närmare 6 meter.