Sluttningstomt i Stuvsta

I ett fantastisk hus, högt upp på berget, bor en ung familj som önskade hjälp att hantera en brant slänt mellan hus och gata. Att skapa terrasser och trappor med vilplan är lösningen när höjdskillnaden är närmare 6 meter. Vi beräkning av trappornas utformning är det viktigt att ta hänsyn till de inbördes måtten, så att det blir bekvämt att gå i trappan. Avgränsning från trapploppen till terrasserna gjordes både av räcken och av högre murar för att förhindra att exempel barn tar sig ut på terrasserna. 

I terrasserna önskades grusplanteringar med både blommande buskar och vintergrönt. Uppstammad syren tillsammans med lavendel får stå för blomsterprakten. Rödbladig berberis, thujor 'Brabant, sockertoppsgran och balkanbergtall ger både färgkontrast och grönska.