Inbjudande och mycket lättskött entréträdgård till villa i Älvsjö. Natursten och betongsten tillsammans med ett fåtal utvalda växter.