Total omgestalning av baksida till ett 60-talshus i Herrängen. Gamla gräsmattor har ersatts av stora perennplanteringar, trädäck och stenläggningar i terrasser.