Total omgestaltning av baksidan av en äldre trädgård där fokus lagts på mjuka former och generösa ytor för umgänge. Skiffer möter trätrall i lärk och planteringarna rymmer frodiga perenner i i milda färger.