Total omgestaltning av en entreträdgård vid ett nyfunkishus i Saltsjö-Boo. Gamla gräsmattor har ersatts med stora perennplanteringar och mjukt böjda gångar i skiffer.