BYGGLOVSANSÖKAN

Vissa anläggningsarbeten på tomtmark kräver bygglov.

Jag kan hjälpa dig med bygglovsansökan, både vad gäller tips och råd men också med de handlingar och ritningar som behöver biläggas ansökan.

En bygglovsritning behöver fylla vissa krav och de vanliga designritningarna täcker inte de behoven. Därför behöver trädgårdsritningen i dessa fall kompletteras med en bygglovsritning. 

De olika ritningarna som krävs är beskrivna nedan.

Läs mer om bygglov på Boverkets hemsida här

SITUATIONSPLAN

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån.

Situationsplanen ska baseras på primärkarta, baskarteutdrag eller en nybyggnadskarta. 

Situationsplanen ska visa alla sorters existerande byggnader, murar, terraser, vägar och trappor och dylikt samt hur marken är använd. Alla element som bygglovet avser ska placeras in på situationsplanen.

Situationsplanen ska vara i skala 1:400.

PLANRITNING

En planritning visar mått och placering på de nya elementen i trädgården eller på tomten som bygglovet omfattar. Tomtgräns (TG) ska vara tydligt markerad.

På planritningen ska också framgå var sektion är placerad, dvs var tvärsnittet är gjort. 

Planritningen ska baseras på baskarteutdrag eller en nybyggnadskarta. 

Situationsplanen ska vara i skala 1:200 eller 1:400.

VY

En vy visar de nya elementen i trädgården eller på tomten som bygglovet omfattar. Tomtgräns (TG) ska vara tydligt markerad.

Vyer ska visas från varje relevant vädersträck och innehålla information om befintliga byggnader samt de nya elementens mått och höjd (plushöjd).

Även befintlig och framtida marknivå ska framgå av ritningen och markutfyllnad ska tydligt markeras.

Vy ska vara i skala 1:100.

SEKTION

Med sektion menas ett tvärsnitt av de element som bygglovet avser. Är det fråga om större konstruktioner med olika höjdskillander kan flera sektioner behövas.

Höjdskillander ska måttsättas och plushöjder ska anges. Även befintlig och framtida marknivå ska framgå av ritningen och markutfyllnad ska tydligt markeras.

Tomtgräns (TG) ska vara tydligt markerad.

Även befintlig och framtida marknivå ska framgå av ritningen och markutfyllnad ska tydligt markeras.

Sektion ska vara i skala 1:100.

Kontakt
Läs mer

Hem