DESIGNFÖRSLAG PRIVAT

I ett designförslag ger jag dig förslag på utformning av en rabatt eller en hel trädgårdsanläggning, såväl som en hel utemiljö . Jag utgår från dina önskemål, drömmar och behov och i samråd med dig skapar jag ett förslag på hur en lösning kan se ut.

Designförslaget kan till exempel utgå från vad trädgården ska användas till, vilka funktionella behov som finns, om det ska vara lättkött, vilka ekonomiska ramar som finns, vilken stil trädgården ska vara i och så vidare. I förslaget ingår ofta förslag på gångar och trappor, på uteplatser, altaner och pergolor, på växthus, trädgårdsland och utekök. Jag tar också hänsyn till eventuell belysning och önskemål om poolanläggningar och badtunnor. Placering av garage, gästhus, bodar och lusthus ritas också in om det finns med i dina önskemål.

I alla förslag tar jag givetvis hänsyn till de omkringliggande förutsättningar som finns där trädgården eller planteringen ska anläggas. Det är också viktigt att ta hänsyn till jordmån, odlingszon och andra odlingsbetingelser.

Så går det till - Läs mer

Här nedan beskrivs de olika nivåerna och omfattningen av respektive typ av designförslag.
 


1. TRÄDGÅRDSDESIGN ÖVERSIKT

Designförslaget kan göras som en översikt. Då får du:
- en skalenlig planskiss (2D) i färg som visar hela förslaget med beskrivande text och bilder.

Denna ritning är inte tillämplig för bygglov.

Läs mer om bygglov här

2. TRÄDGÅRDSDESIGN DETALJ

Till Designförslag Detalj får du:
- skalenlig ritning (2D)
- förslag växter inklusive bilder
- växtlistor med växternas fullständiga namn, höjd och blomningstid
- beskrivningar på material till exempel gångar och uteplatser
- en markplaneringsplan med mått och beskrivning av material och växter. 

Denna ritning är inte tillämplig för bygglov.

Läs mer om bygglov här

3. 3D RITNING

I vissa fall kan det vara önskvärt att se förslaget i 3D, som till exempel när förslaget innehåller murar, trappor eller altaner och terrasser. En 3D ritning baseras oftast på en redan gjord 2D-ritning och ska ses som ett komplement.

Denna ritning är inte tillämplig för bygglov.

Läs mer om bygglov här

Så går det till
Läs mer

Kontakt 
Läs mer

Hem