Så går det till - Designförslag privat trädgård

1. FÖRSTA KONTAKT
Efter vår första kontakt där vi också planerar in datum för ett första möte, skickar jag dig ett frågeformulär där du svarar på några grundläggande frågor om din trädgård och om vad du önskar få hjälp med. ​

2. OFFERTMÖTE
Det första mötet brukar ta ca 1 – 2 timmar och sker hos dig. Vi sitter ner och du beskriver för mig vilka önskemål och behov du har. Vi går igenom ditt ifyllda frågeformulär och vi tittar i förekommande fall på tidigare tomtkartor och/eller ritningar. Vi går sedan runt i din trädgård. Jag gör anteckningar och ofta fotograferar jag till stöd för mitt minne. ​Detta möte är kostnadsfritt.

3. OFFERT
Därefter sammanställer jag en offert med fast pris och skickar till dig via mail. Priset baseras på omfattningen av arbetet.

4. ARBETET PÅBÖRJAS
Ofta kommer jag att vilja åka tillbaka till din trädgård, för att eventuellt göra kontrollmätningar, kanske för att ta några fotografier till. Vid detta besök behöver du inte vara med. ​

Löpande under den tid jag arbetar med förslaget håller vi i förekommande fall kontakt via telefon och mail. ​

5. PRESENTATION FÖRSLAG
Efter 2 – 3 veckor kommer jag på återbesök och presenterar förslaget för dig. Önskar du göra ändringar i förslaget ingår en revision av förslaget i priset.

Läs mer om Designförslag här

Inspiration
Läs mer
 

Kontakt
Läs mer

Hem