VANLIGA FRÅGOR

Har du några frågor? Har du undringar om tidplaner, plantering och växtval?

Alla frågor är lika välkomna!

Här har jag sammanfattat svar på de vanligaste frågorna:

Vilken tid på året är det bäst att planera trädgårdsdesignen?
Det är ofta bra att göra planeringen under vinterhalvåret när allt är avlövat. Då ser man enkelt hur mark och topografi ser, dvs grundstrukturen i trädgården. Men det går givetvis att göra planering vilken tid på året som helst.

När är bästa tid att anlägga och plantera?
Anläggning kan göras närhelst på året, förutsatt att marken inte är frusen eller täckt med snö. Plantering är oftast bra att göra tidigt på våren eller under hösten.

Hur sent på säsongen kan man plantera?
Perenner och lövfällande träd och buskar kan planteras ända till tjälen går i jorden och det blir minusgrader. Barrväxter och vintergröna buskar och träd bör inte planteras senare än i oktober. Det är också variationer beroende på var i landet du bort och det kan också variera mellan åren, allt beroende på väderleken.

När på våren kan man börja plantera?
När jorden är brukbar och medeltemperaturen är runt 5 plusgrader.

Vad är viktigast för att få ett bra resultat på en plantering?
Att rätt växter väljs utifrån den miljö de ska växa i dvs om det är soligt eller skuggigt, torrt eller fuktigt. Därutöver är det viktigt att växterna planteras i bra jord av den typ som den enskilda växten kräver.

Hur lång tid tar det att få ett färdigt designförslag?
Det tar mellan 2 – 3 veckor.

Hur lång tid tar det innan man ser slutresultatet av en ny plantering? Plantorna är ju så små i början!
Räkna med att det tar minst 2 – 3 säsonger innan man kan se något av slutresultatet.

Går det att få ett snabbare resultat?
Ja, genom att köpa större plantor som har hunnit bli några år, kan man fått ett nästan färdigt resultat redan vid planteringen. Även mer uppvuxna buskar, träd och häckar kan köpas.

Vi kommer att låta en trädgårdsmästare sköta vår trädgård, men viktigt är att skötseln inte blir för dyr. Vad bör vi tänka på då?
Det finns många växter, både perenner, träd och buskar som inte kräver så mycket skötsel.

Vår trädgård kommer att användas väldigt mycket och vi är oroliga för slitaget. Kan vi ta hänsyn till det?
Ja, det går att välja växter som är tåliga och som klarar slitage bra. Det är växter som är lämpade på gårdar till flerfamiljshus, till lekplatser och till en mycket aktiv familj.

Jag vill sköta inköp av växter och material själv, men vill gärna ha hjälp med plantering. Är det ok?
Det går alldeles utmärkt att du gör alla inköp själv. Växtlistan du får i designförslaget innehåller sådan information att du kan använda den som inköps- eller beställningslista. Jag hjälper gärna till med plantering.

Jag vill bara ha konsultation/rådgivning. Hur lång tid brukar det ta?
Det beror givetvis på hur stor trädgård du har och hur många frågor du har, men minimum är 2 timmar.

Vi ska låta bygga hus och vissa markarbeten ingår i entreprenaden. När är det lämpligt att planera trädgården?
Det är klokt att planera trädgården tidigt i processen. Möjligheterna att få en bra total lösning för trädgården är större om alla planer på utemiljön görs samtidigt.

Vi ska bygga ut vårt hus och delar av den gamla trädgården måste tas i anspråk. Kan vi återanvända växterna som vi behöver ta bort?
I många fall kan växterna återplanteras på andra ställen i trädgården. Det är därför en god idé att planera om trädgården i samband med att man planerar en tillbyggnad.

Vi vill gärna göra om hela vår trädgård, men tycker det blir för omfattande att ta allt på en gång. Hur kan vi göra då?
Ni kan välja att få förslag på enstaka delar eller ett totalt förslag på hela trädgården, för att sedan verkställa det i omgångar. Det går också bra att få förslag på endast stommen, dvs en grovplan för trädgården, för att vid senare tillfällen få en mer detaljerad planering med växtval.

Vi har en gammal trädgård som vi vill renovera. Hur går sådant till?
Arbetsgången är den samma som för ett vanligt designförslag, men mitt arbete innebär att en större del av planeringen görs för att dokumentera vad som redan finns. Det är en fördel om jag får möjlighet att se trädgården under sommarhalvåret. Vi kommer överens om vad som ska finnas kvar och vad som ska ersättas. Ofta är det roligt att ta hänsyn till hur trädgården såg ut från början. Gamla fotografier och kartor kan vara en bra vägledning.

Har du fler frågor?

Tveka inte att ringa eller skicka ett e-mail i så fall. Ingen fråga är för obetydlig!

Kontakt